Vuokrausehdot 2022/2023 Kylpy.net

Vastuu


Paljun luovutus tapahtuu lähtökohtaisesti ilman vuokranantajan läsnäoloa.
Vuokrauksesta on vastuussa täysimääräisesti laskun maksaja. Laskun maksaja
sitoutuu laskun maksamalla noudattamaan näitä vuokrausehtoja ja on
korvausvelvollinen!


Vuokra-aika

Vuokra-aika ilmoitetaan aina varauksen yhteydessä. Pääsääntöisesti palju on noudettavissa
vuokrauspäivänä klo 15 ja palautettava klo 13 mennessä.


Paljun palautus

Palju on palautettava sovittuun paikkaan vuokra-ajan päättyessä, ellei
noutopalvelusta ole sovittu erikseen. Palautusajan muuttamisesta on sovittava vuokranantajan
kanssa hyvissä ajoin erikseen. Vuokra-aika päättyy, kun laite on luovutettu
takaisin vuokranantajalle.

Vuokranantajalla ei ole velvollisuutta maksaa hyvitystä, jos vuokralainen palauttaa laitteen
ennen sovitun vuokra-ajan päättymistä.

Mikäli paljua ei ole palautettu vuokra-ajan päättyessä, eikä vuokra-ajan pidentämisestä ole sovittu
vuokranantajan kanssa perimme lisävuorokausista 150e / vrk sekä asia
ilmoitetaan poliisille varkaustapauksena.

Vuokranantajalla on oikeus periä tämän sopimuksen laiminlyönnistä kohtuullinen korvaus
aiheutetuista taloudellisista menetyksistä.

Kylpytynnyrin, kamiinan ja perävaunun on oltava peruspuhdistettuja palautettaessa. Muussa
tapauksessa veloitamme alkaen 50€ / puhdistustunti.

Vuokranantaja tarkistaa paljun kunnon vuokrauksen jälkeen ja mahdollisista paljulle
sattuneista vahingoista laskutetaan vuokralaista jälkikäteen.

Vuokranmaksu

Vuokrausmaksu suoritetaan etukäteen varatulta vuokrausajalta ennakkolaskulla / paljua
noudettaessa käteisellä. Paljun varauksen yhteydessä laskutetaan varausvahvistusmaksua 50€, joka hyvitetään lopullisessa laskussa. Mahdollisessa peruutustilanteessa varausvahvistusmaksua ei palauteta, vaan se pidetään toimistokuluina. Mikäli vuokra-aika pitenee vuokra-ajan aikana, niin loput lopullisesta vuokrasummasta maksetaan paljua palauttaessa tai laskutetaan sopimuksen
mukaan.

Ennakkolaskun tai vuokrahinnan käteisellä maksamalla sitoudut noudattamaan näitä vuokraehtoja ja olet korvausvelvollinen vahinkotapauksissa.


Vuokraaja on vastuussa vuokran, vahinkojen ja ilkivallan maksamisesta.

Vakuutukset

Vuokranantaja on vakuuttanut kylpytynnyrin liikennevakuutuksella, jonka omavastuu on 400 €.
Vuokralainen vastaa itse mahdollisista lisävakuutuksista.
- Vakuutus ei korvaa laitteelle mahdollisesti aiheutuvia kolari -vahinkoja.

- Vakuutus ei korvaa vuokraajan tai hänen seurueensa laitteelle aiheuttamia vaurioita.

Näistä vaurioista vuokraaja on vastuussa niiden täydestä arvosta. Korvausarvo on 4000e sis alv. 24%


Vuokralaisen velvollisuudet ja vastuut

- Vuokrattua laitetta ei saa viedä Suomen rajojen ulkopuolelle ilman vuokranantajan kirjallista lupaa. - Vuokralaisella ei ole oikeutta vuokrata laitetta kolmannelle osapuolelle.

-Vuokralainen on velvollinen hoitamaan laitetta varusteineen huolellisesti niin, että ne ovat palautettaessa samassa kunnossa, kuin luovutushetkellä normaalia kulumista lukuun ottamatta.

Vuokralaisen on tarkistettava vuokrattava laite luovutushetkellä ja kirjattava yhdessä vuokranantajan kanssa ylös mahdolliset puutteet tai viat. Kylpytynnyriä noudettaessa ilman vuokranantajan läsnäoloa on oltava yhteydessä välittömästi vuokranantajaan. Mikäli puutteita tai vikoja ei ole kirjattu, on vuokralainen vastuussa näistä vioista sikäli, kuin ne ovat olleet vuokralaisen havaittavissa tarkastushetkellä.

Mikäli laitteeseen tulee tekninen tai muu vika, on tästä ilmoitettava viipymättä vuokranantajalle. Vuokralainen voi myös palauttaa laitteen vikatapauksessa välittömästi vuokranantajalle, jolloin vuokrasopimus päättyy luovutushetkellä.


Vuokralainen on velvollinen:

- Korvaamaan laitteelle tai sen varusteille vuokra-aikana sattuneet vahingot. Korvaamaan perävaunusta vuokra-aikana kadonneet osat ja lisävarusteet.

- Suorittamaan itse aiheuttamiensa vahinkojen aiheuttamalta seisonta-ajalta kohtuullisen vuorokausimaksun, kuitenkin enintään 30-vuorokaudelta. Seisonta-aika alkaa kulua vahinkopäivästä.

Normaalia kulumista ei kuitenkaan pidetä vahinkona.

Vuokralainen on velvollinen maksamaan kaikkine kustannuksineen vuokra-aikana sen
käyttämisestä aiheutuvat leiriytymis- ja pysäköintivirhemaksut, ylikuorma-, sakko-, rike- ja muut
maksut.


Rengasvaurion sattuessa vuokralainen on velvollinen ilmoittamaan vahingosta välittömästi
vuokranantajalle, joka ratkaisee vahingon korjaamiseen käytettävät toimet.


Vuokralaisen toimenpiteet virhe-, vahinko- ja varkaustapauksissa

Vuokralaisen on välittömästi ilmoitettava vuokranantajalle laitteessa ilmenneestä virheestä tai
siihen kohdanneesta vahingosta tai varkaudesta. Varkaudesta on tehtävä viipymättä ilmoitus poliisille.


Liikennevahingon sattuessa vuokralainen on aina velvollinen tekemään viipymättä vahinkoilmoituksen vuokranantajalle. Syyllisyyden ollessa vähänkään epäselvä, on vuokralaisen ilmoitettava asiasta poliisille. Ilmoitus poliisille tehdään aina, kun kyseessä on henkilövahinko.

Myös hirvieläinvahingoissa vuokralaisen on aina tehtävä ilmoitus poliisille
sekä toimitettava vuokranantajalle poliisin antama todistus tehdystä ilmoituksesta.


Jos vuokralainen laiminlyö edellä mainittujen ilmoitusten tekemisen, niin hän vastaa
vuokranantajalle siitä syntyneestä vahingosta.


Vuokranantajan velvollisuudet:

Vuokranantaja vastaa, että vuokrattu perävaunu on teknisesti luovutushetkellä siinä kunnossa, että sitä voidaan käyttää sopimuksessa tarkoitettuun toimintaan.

Vuokranantaja ei vastaa laitteen rikkoutumisen tai vian aiheuttamasta vahingoista
vuokralaiselle, vuokralaisen omaisuudelle, liikennevälineille tai muille henkilöille.


Sopimuksen purkaminen:

Vuokranantajalla on oikeus purkaa vuokra-ajan kuluessa vuokrasopimus, jos käy ilmi, että vuokralainen rikkoo olennaisesti vuokrasopimusta tai näitä vuokrausehtoja tai että vuokralainen ei vuokranantajan arvion mukaan kykene käsittelemään laitetta asianmukaisesti. Jos hinattavan laitteen käyttö estyy tapahtuneen vahingon tai varkauden takia, sopimus purkautuu vuokranantajan saatua ilmoituksen tapahtuneesta vahingosta tai varkaudesta ottaen kuitenkin huomioon vuokralaisen velvollisuudet ja vastuut pykälässä olevat asiat. Vuokranantajan purkaessa vuokrasopimuksen, on vuokralainen velvollinen palauttamaan laitteen viivytyksettä vuokranantajalle.Riitaisuuksien ratkaiseminen

Jos erimielisyyksiä ei voida ratkaista osapuolten välisellä neuvottelulla, vuokralainen voi saattaa
asian kuluttaja-valituslautakunnan käsiteltäväksi. Jos erimielisyydet saatetaan
tuomioistuimen ratkaistavaksi, kanne on nostettava vuokranantajan kotipaikan käräjäoikeudessa.


Vuokranantaja:

Varhotec Oy Y: 2827366-8


Puh. 044 0160499 / Teemu

kylpy.net@gmail.com


Postiosoite: PL 7 29201 Harjavalta


Käyntiosoite ja paljun nouto:
Sairaalantie 37 29200 Harjavalta


Vuokraaja / ennakkolaskun maksaja on lukenut ja sitoutuu noudattamaan näitä vuokrausehtoja sekä ymmärtää olevansa korvausvelvollinen vahinkotapauksissa.

Vuokranantaja pidättää oikeuden muutoksiin.